Får du ut maximalt av din hemsida?

Grunden och förutsättningen för att lyckas är att veta vad man ska göra. Helst innan man gör det. Med det sagt kan man enkelt konstatera att det inte finns någon som har invändningar mot detta.

Men vet du hur dina kunder beter sig på din hemsida?

Att bygga en hemsida är tämligen enkelt. Någon kanske har tagit fram en design som faller dig i smaken. Du trycker på den stora gröna knappen och den går live. Du lutar dig tillbaka i tron och hoppet om att kunderna kommer trilla in. Trots allt har ju sidan allting: den är snygg, massa estetiskt korrekta bilder, en hel del text och information som någon medarbetare fick i uppdrag att skriva.

Steg 1: Vad är syftet med sidan?
Relativt självklar fråga. Kan nästan likställas med ”Vad är syftet med att ha kläder på sig när man går ut?”.

Men på samma sätt som du klär dig olika i olika situationer krävs också någon form grundtanke med hemsidan. Vad är syftet med den?

Är det bara en sida för att visa att ni faktiskt existerar?

  • Är det en ren informativ sida som ska ge fördjupad information kring era produkter/tjänster?
  • Vill ni att kunden ska komma i kontakt med er på sidan?
  • Ska kunden faktiskt genomföra ett avslut på en produkt och betala direkt på sidan?
  • Annat syfte?

Syftet med hemsidan vet bara du själv men det finns, precis som många olika typer av klädstil, ett syfte med vad du vill få ut av din hemsida.

Steg 2: Snurrar de runt innan de ramlar ut?
Är hemsidan som ett IKEA-varuhus i sin struktur där man måste passera varje avdelning (med undantag för väl dolda genvägar) för att komma till utgången? Ett förutbestämt mönster som driver en till avslut. Eller känns det som att man kliver på en snurrande karusell som enbart gör en yr innan man stapplar ut när den snurrat klart?

Det finns några viktiga parametrar att titta på för att utreda kring en användares mönster. Här är några exempel:

  • Bounce rate: Kunden kommer till din hemsida för att sedan snabbt lämna den igen. Låter inte bra. Såvida hemsidan inte bara består av en enda sida.
  • Visitor Flow: Hur rör sig användaren på hemsidan? Vilken sida kommer de in på och vilken andra specifika sidor rör de sig på innan de lämnar hemsidan?
  • Hur lång tid spenderar de på respektive sida? Om de spenderar under 5 sekunder kan vi nästan anta att de inte fått behovet tillgodosett.
  • Är det frekvent återkommande kunder eller är majoriteten engångsanvändare? Ska det vara så?
  • Vilka länder befinner sig huvudsakligen kunderna i? Bör hemsidan vara tvåspråkig?
  • Fler situationsanpassade mätningar.

Steg 3: Vad gör kunden på en sida specifik egentligen?
Det finns ytterligare ett mätverktyg som mäter en användares interaktion på varje enskild sida. Heatmap. Precis som det låter kan man titta på varje sida i sig för att se vad samtliga användare sett, vad de har klickat på, hur långt ner på sidan de har scrollat och mycket mer. Ju rödare desto mer populärt. Klickar de på de länkar och knappar som du vill att de ska klicka på? Scrollar de ner så pass långt att de ser din fina knapp som uppmanar till köp/kontakt/m.m.?

Steg 4: Vilken lösning fungerar bäst?
Ibland kan man inte veta i förväg vad som faktiskt fungerar bäst på en sida. Alla har sin egen uppfattning om vad som faller en själv i smaken men det är dock majoriteten av användarna man vill interagera med, inte sig själv.

Vilken färg fungerar bäst för köp-knappen? Orange? Grön? De är ju ändå branschstandard och påvisat att de fungerar bäst? Bästa sättet att ta reda på om din hemsida driver den typ av agerande som du vill att kunden ska ta är att genomföra så kallade A/B tester. Du utsätter ena halvan av användarskaran för en lösning och andra för den andra lösningen. Efteråt jämför du de två olika situationerna och har ett tydligt svar på vilken färg som fungerade bäst.

Där har du svaret!

Steg 5: Optimera för konvertering!
Oavsett vad du har för syfte så vill du att kunden ska få valuta för den tid de har varit där. Och helst ska de även ha utfört det som var grundläggande syftet med hemsidan. Detta kallar vi konvertering. Det måste vara en butikssäljarens tråkigaste svar från en presumtiv kund ”Nej vi behöver ingen hjälp. Vi bara tittar lite.”

Genom att se till syftet och målet med hemsidan kan du med ovan nämnda steg analysera för att anpassa hemsidans struktur, färg, form och placering av information så att majoriteten av dina presumtiva kunder faktiskt i slutändan blir kunder.

Om du inte vet att taket läcker, hur ska du veta att du behöver göra något åt det? Med andra ord, analys är grunden till att lyckas. Samla information, följ upp och justera så når du dina målsättningar betydligt lättare.