Mobilt är inte framtiden

Tvärtom, mobilt är idag. Kanske rent av igår.

Statistisk indikation tyder på att iOS samt Android tillsammans står för 99% av mobila operativsystem på den svenska marknaden.

Statistik fördelning mellan iOS och Androidanvändning i Sverige 2015

Analyserar man vidare differensen av användning mellan datorer och mobiler/surfplattor kan man se tydliga indikationer på att användningen av mobilt gick om datorer under juli 2014, för att sedan gå tillbaka igen efter sommaren. Dock är differensen mellan användandet av mobil/surfplatta jämfört med datorer knappt 6% till fördel för datorer.

Användning mellan mobiltelefoner och datorer för surf i Sverige

Användaren ställer allt högre krav på att sidor ska vara anpassade till mobil surf. Trots detta ser vi idag många företag som inte har en mobilanpassad hemsida.

Att SEO är i ropet och att det investeras hårt för att optimera hemsidan är ingen nyhet. Men det faktum att en mobil hemsida inte är anpassad till användaren kan ge bakslag i form av nedvärderad SEO för vanliga hemsidan som det investeras i. Detta med bland annat så kallad ”bounce”, d.v.s. användare som inte uppskattar avsaknaden av mobil hemsida och väljer att lämna sidan snabbt igen.

Responsive design eller anpassad mobilsida?

Det pratas mycket om responsive sida. Om man idag vänder sig till en extern leverantör för att skapa ny hemsida bör den vara responsive i sin grund. Vad innebär responsive design? Det är när hemsidan automatiskt anpassar innehållet för att passa olika skärmars upplösning. På så sätt justeras innehållet när man använder en mobil enhet så sidan både passar datorer och mobiler.

Responsive design är att föredra om så går men om din hemsida är strukturerad på sådant sätt att innehållet inte går att automatiskt anpassa är responsive design inte att föredra. Exempelvis är om det återges mycket kontextuell information eller bilder som gör att användarupplevelsen uppfattas som negativ i en responsive bör man starkt överväga en anpassad mobil hemsida. Detta är självfallet en högre kostnad än responsive men är en bättre investering som ger bättre förutsättningar och möjligheter att ranka högt med både vanliga samt mobila hemsidan.

En stark rekommendation är att arbeta med både vanlig hemsida och mobil hemsida unisont, att se dessa två som en gemensam plattform och inte två separata.

2015 är mobil, har du råd att vara fast i det stationära?