Får du ut maximalt av din hemsida?

Grunden och förutsättningen för att lyckas är att veta vad man ska göra. Helst innan man gör det. Med det sagt kan man enkelt konstatera att det inte finns någon som har invändningar mot detta. Men vet du hur dina kunder beter sig på din hemsida? Att bygga en hemsida är tämligen enkelt. Någon kanske har tagit fram en design som…