Mät hur effektiva dina kampanjer är med Google Analytics

Om du kör kampanjer såväl online som offline kan det vara bra att mäta hur effektiva de är. Oftast har man en målsättning med kampanjen, exempelvis öka försäljningen på en produkt, öka antalet prenumeranter för nyhetsbrev. Men hur vet du att du faktiskt når dina mål? Är resultatet högre än kostnaden? Här följer lite tips kring hur du kan använda Google…

Får du ut maximalt av din hemsida?

Grunden och förutsättningen för att lyckas är att veta vad man ska göra. Helst innan man gör det. Med det sagt kan man enkelt konstatera att det inte finns någon som har invändningar mot detta. Men vet du hur dina kunder beter sig på din hemsida? Att bygga en hemsida är tämligen enkelt. Någon kanske har tagit fram en design som…