Tänk helhet, var konsekvent

I genomsnitt, från att vi vaknar tills vi somnar, utsätts vi i genomsnitt för nästan 3 000 reklamintryck per dag. Ett ständigt brus av information i alla kanaler, tidningar, TV, radio, reklamskyltar, online, husfasader, bussar m.m.

Att stå ut från denna mängd är inte lätt och budgeten för marknadsföring kan lätt skena iväg. Därför är det viktigt att ha en komplett strategi och vara konsekvent oavsett vilken kanal man för tillfället kommunicerar via.

Tänk helhet:

  • Har vi en färdig grafisk profil som kan användas i alla kanaler?
  • Har vi en strategi för vad vi ska marknadsföra, hur och när?
  • Vad har vi för målsättning med marknadsaktiviteterna?
  • Hur ser hemsidan ut. Är den redo att konvertera våra inkommande leads till kunder?
  • Hur ser våra butiker ut. Håller de samma riktlinjer som skapar helhetskänsla med marknadskommunikationen?
  • Vad har vi för distributionskanaler där vi kan nå er huvudsakliga målgrupp? Vilka är våra intressegrupper som kan sprida vidare vår digitala marknadskommunikation?
  • Är vi aktiva på sociala medier?
  • Hur ska vi jobba med e-postutskick?

Detta är bara några exempel. En viktig punkt många glömmer är den första, alltså hur man syns utåt. Det handlar inte enbart om färg och form utan även språk och hur man uttrycker sig, ljud och bildbank. Denna är essentiell för att kunna ha ett konsekvent agerande i samtliga kommande kampanjer. Oavsett kanal måste användaren känna igen företaget bakom annonsen.

Om samma strategi tillämpas i samtliga kanaler ökar igenkänningsfaktorn och hjälper att öka genomslagskraften. Kampanjerna ger mer och i slutändan till en lägre kostnad.