Tappar du 90% av dina kunder?

Det var mitten av 90-talet. Inslag av bakgrundsbilder med stjärnmotiv, flames, rullande texter och allehanda animerade bilder återfanns på var och varannan hemsida. Man laborerade med färger och former. Vem minns inte startsidan som uppmanande bjöd in användarna med ledtext som ”Välkommen, klicka på dörren för att kliva in till min hemsida”.

17387595-M0THa

Nästa steg i evolutionen var flash. Med detta nya fenomen öppnades möjligheten att skapa designade hemsidor. Det skapades rörlig grafik, snygg grafik, designad grafik. Varje sida på hemsidan bestod av en enda stor flash-animation. SEO-vänligt? Inte det minsta. Men å andra sidan, SEO var inget man prioriterade. Det var ju trots allt en sjukt snygg sida. Det i sig borde väl locka mängder av nya besökare?

Sedan dess har mycket hänt. Fundamentet i din digitala närvaro och marknadsaktivitet stavas med ett ord: design.

Design är inte bara ett grafiskt gränssnitt. Något som får din hemsida att vara snygg. Idag bygger design på mycket mer än så. Statistik, psykologi, teknikutveckling, kommunikationsstrategi, affärsstrategi och mycket mer avgör hur designen ska se ut. För att kostnadseffektivt nå framgång inom marknadsföring måste man ta hänsyn till många parametrar.

Budskap och målgrupp
Vad är syftet med sidan? Är det rent informativt eller ska det generera försäljning direkt på sidan? Det är viktigt att i tidigt skede utforma en målsättning med hemsidan och dess syfte. Vilken målgrupp ska jag attrahera med min sida? Hur fungerar den målgruppen? Hur är de vana att interagera?

Användarbeteende
Från det att en användare landar på ens hemsida har man 3 sekunder på sig att få användaren att stanna kvar. 3 sekunder.

Samtidigt scrollar mindre än 10% av samtliga användare som landar på din sida ner till botten. Dessa siffror visar vikten av att sidan är grafisk iögonfallande samtidigt som innehållet är relevant gentemot användaren. Att den är iögonfallande innebär inte att man bör anamma 90-talets grafiska tänk. Tvärtom. Enkelhet, tydlighet, rena linjer och inte allt för mycket brus.

En undersökning (kvalitativ och kvantitativ) jag gjorde tillsammans med företaget Semno för några år sedan visade tydligt att användaren inte uppskattade överflöd av information. Under de 3 sekunder man hade på sig ville användaren snabbt få en uppfattning om vad sidan stod för och hur relevant sidans innehåll var för dem.

Med andra ord, håll den mest relevanta informationen högt upp så den syns direkt i första anblick utan att användaren behöver scrolla.

SEO
Sökmotoroptimering är inte en teknisk modul som kopplas på när hemsidan är klar. SEO är fundamentalt och inbakat i designen med länkar, bilder och form. En design som tas fram ska direkt vara SEO-vänlig.

En annan aspekt designen bör ta höjd för är att sidan inte blir för tung, det vill säga mycket grafiska element eller javascriptfunktioner som gör sidan tung att ladda. Dels för att det kan försämra användarupplevelsen och dels ta längre tid för sökmotorer att läsa av och lagra informationen på din sida. Med 3 sekunders-regeln att bibehålla användaren, vill vi förbruka majoriteten av den tiden till att låta användaren vänta på att sidan laddas?

Utöver ovan nämnda finns det gott om fler aspekter att ha i åtanke när man tar fram en sida, alternativt justerar en befintlig sida. Men för att lyckas med sin marknadsföring måste man ha grunden rätt för att inte kasta pengarna i sjön.

Hur många fler kunder hade du kunnat få om du attraherade de resterande 90% som inte scrollar?